Gweithdai / Workshops

Rydw i ar gael i neud gweithdai Celf, Ffotograffiaeth a Ffilmio gyda plant a phobl ifanc.  Mae gen i flynyddoedd o brofiad yn y maes ers bod yn Weithiwr Creadigol Cymunedol gyda Cwmni Theatr Arad Goch, ac ers hyny fel Artist yn gweithio mewn ysgolion ar brosiectau amrywiol. Cysylltwch a fi os oes gennych brosiect ar y gweill, dwi mwy na parod i drafod syniadau.
I am available to do Art, Photography and Film workshops with children and young people. I have years of experience organising and providing creative workshops since working as an Artistic Community Worker with Cwmni Theatr Arad Goch. Since then I have worked on various projects in schools as an artist. Please contact me if you have any ideas, I would be more than happy to discuss them.

IMG_2258