Cardiau | Cards

Dyma fy nghynlluniau cardiau cyfarch sydd ar gael i’w prynnu. Hefyd, dyma gynlluniau cardiau Nadolig newydd i 2017, mae rhain yn cael eu gwerthu mewn pecynnau o 4.

Os hoffech stocio rhai yn eich siop, cysylltwch a mi: elinvj@hotmail.com

 

Here are my new greeting card designs. Cards are available to buy. Also here are some new christmas card designs for 2017, they are sold in packs of 4.

If you are interested in stocking these cards, please contact me: elinvj@hotmail.com

 

slip_cefn_cardiau_nadolig

diolch_irwefan  penblwydd_hapus_irwefan

babi_merch_irwefan2  babi_bachgen_irwefan  cartref newydd_irwe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s