Amdanaf i / About me

Arlunydd argraffu a thecstiliau o Fro Ddyfi ydw i. Wedi fy magu ar fferm deuluol, yr hyn sy’n ysbrydoli fy ngwaith yw’r bywyd gwledig lliwgar llawn hapusrwydd. Tirluniau, y cartref a bwrdd y gegin; calon pob ty ffarm.

Mae fy ngwaith ar werth yn y siopau canlynol: Cwt Tatws (http://www.cwt-tatws.co.uk), Adra (http://www.adrahome.com), Llyfrgell Genedlaethol Cymru (Aberystwyth), Siop Alys (www.facebook.com/siopalysmach), a Machinations (http://www.machinationswales.co.uk).

Dwi hefyd wrth fy modd yn gwneud comisiynau, cysylltwch a mi yn uniongyrchol i drafod comisiynau. 

Gallwch weld mwy o fy ngwaith diweddar ar fy nhudalen Facebook – http://www.facebook.com/elinvaughancrowley

I am a print and textile artist from Bro Ddyfi, Mid Wales. I was raised on the family farm and the inspiration for my work is rural life with all it’s colour and happiness. Landscapes, the home and the kitchen table; the heart of every farmhouse.

My work is stocked in Cwt Tatws (www.cwttatws.co.uk), Adra (www.adrahome.com), National Library of Wales (Aberystwyth), Siop Alys (www.facebook.com/siopalysmach), and Machinations (www.machinationswales.co.uk).

I also welcome commissions. You can contact me directly if you would like to discuss a comission.

To see more of my latest work, visit my Facebook page –  http://www.facebook.com/elinvaughancrowley

2 thoughts on “Amdanaf i / About me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s