CYSGODION LAMP \ LAMPSHADES

Dyma brosiect ar y cyd gyda ffrind da i mi Einir Trimble. Dim ond diwrnod sydd rhwng fy merch i Magi a’i merch hi Eos. De ni wedi dod yn ffrindiau da ers cael y plant, wedi rhannu miloedd o baneidiau a wedi byta lot o gormod o pastries! Tra roedd Einir ar famolaeth fe ddechreuodd hi greu cysgodion lamp. Ar yr un adeg roeddwn i yn printio tirluniau yn defnyddio dull lino cut. Felly pam nid cyfuno’r ddau?!

Mae 4 cynllun ar gael mewn tri maint gwahanol –

Bach (15cm diamedr) – £45

Canolig (25cm diamedr) – £55

Mawr (40cm diamedr) – £65

Mae croeso i chi gysylltu a mi i archebu un o’r cysgodion lamp hyn sydd wedi cael eu creu a chariad. Bydd archebion yn cymeryd 1-2 wythnos i’ch cyraedd. Mi fydd popeth ar fy siop ar-lein newydd cyn bo hir:

elinvj@hotmail.com

http://www.elincrowleyprint.cymru


This is my new project in collaboration with my good friend Einir Trimble. Our daughters were born a day apart and since then we have become good friends. Whilst on  Maternity she started making lampshades. At the same time I was printing lino cut landscapes. Why not combine the two?

There are 4 designs available in 3 sizes –

Small (15cm diametr) – £45

Medium (25cm diametr) – £55

Large (40cm diametr) – £65

Please contact me if you would like to own one of these lovingly made lampshades.  They will be on my new online shop very soon –

elinvj@hotmail.com

http://www.elincrowleyprint.cymru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s