Ein cartref

Yn y 6 mis diwethaf rwyf wedi bod yn arbrofi gyda printiadau leino ac wrth fy modd yn gwneud tirluniau newydd yn defnyddio lliwiau anarferol. Dyma ddau lun nes i o fy mhlant yn cerdded yn y caeau wrth y ty. Ro’n i eisiau cynnwys y plant yn y lluniau yma o’r tirwedd o gwmpas ein cartref gan ei bod nhw’n rhan anatod o’r tirwedd yma erbyn hyn. Mae’n ddiddorol meddwl ein bod ni ond yn y cartref hyn sy’n golygu cymaint i ni am gyfnod byr mewn hanes.  Mewn ffordd rydym ni’n menthyg y lle hyn am gyfnod, mae’r lle yn rhan ohonom ni a de ni yn rhan o’r lle, am rwan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s