Comisiwn Priodas

IMG_1087.JPG

Llongyfarchiadau mawr i Menna ac Emyr ar ei priodas Dydd Sadwrn. Dyma lun a gomisiynodd y cwpwl i ddangos yn y briodas. Roedd gwesteion yn arwyddo’r mount ynlle arwyddo llyfr priodas, syniad neis ynde!

Congratulations Menna and Emyr on your wedding on Saturday. This is a comission I made for their wedding. The picture was displayed in the wedding and guests signed the mount instead of writing in a wedding book, such a lovely idea!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s