Lluniau er cof am Gwyndaf

Cefais y pleser o greu y ddau ddarn yma er cof am ddyn hynod o annwyl, Gwyndaf o Lanbrynmair, un i’w wraig Anna ac un i ffrind agos i’r teulu, Bethan Gwawr. Defnyddiais ddarn o un o’i grysau, a printiais y cwpannau ar y deyrnged a gafodd ei sgwennu iddo yn y papur bro lleol, y Blewyn Glas. Mi fuodd Gwyndaf yn gefnogol iawn yn prynnu fy ngwaith, ac mi roedden yn cael sgwrs bob dydd wrth yr Ysgol, felly roedd cael gwneud y lluniau yma yn arbennig.

 

I had the pleasure of making these two pictures in memory of the lovely Gwyndaf from Llanbrynmair, one for his wife Anna and one for a very close friend, Bethan Gwawr. I used a part of one of his shirts and printed on a tribute that was written about him in the local paper, Y Blewyn Glas. Gwyndaf was very supportive of my work and bought a couple of pieces for his wife, and we used to have a chat by the school every day. Making these pictures meant a lot.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s