Gwaith ar y ffordd i Aberaeron

Dyma waith fyddar werth yn Ji-binc Aberaeron o ganol mis Medi ymlaen, ewch am sprot!

This is work that will be on sale in Aberaeron from September onwards, pop in! 

   

   

  

    
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s